POCZTA@WCPIT

Informujemy, że system poczty WCPiT został przeniesiony pod domenę wcpit.org
Twój adres email z nazwa_użytkownika@wcpit.pl zmienił się na nazwa_użytkownika@wcpit.org

Dostęp do poczty pod nowym adresem
https://poczta.wcpit.org

UWAGA!!!
Zmiana logowania do poczty - login: nazwa_użytkownika@wcpit.org
hasło pozostało bez zmian

Po 20 sekundach zostaniesz automatycznie przekierowany na nową stronę...